به وب سایت انجمن صنفی شرکت‌هـای مهندسی برق استان گلستان خوش آمدید! امیدواریمـ بتوانیمـ در این سایت خدمات مطلوب را به شما همکاران گرامی ارائه نماییمـ.


1403-3-23

عکس هفتهشرایط عضویت

کلیه اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

 1. تابعیت ایران
 2. شاغل در حرفه یا صنعت برق اعمـ از قدرت، مخابرات، الکترونیک - کنترل در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدرک شناسایی معتبر شامل اساسنامه و اظهارنامه
 3. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی
 4. پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب
  تبصره 1. کلیه واجدان شرایط میتوانند آزادانه عضویت انحمن را بپذیرند و هیچکس را نمیتوان به عضویت انجمن مجبور یا از قبول عضویت منع نمود.
  تبصره 2. در صورتیکه هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست بدهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته میشود، لیکن ملزمـ به انجامـ تعهدات قبلی است.


موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

 1. عدمـ پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 اساسنامه
 2. عدمـ رعایت مفاد اساسنامه و توصیه‌هـا و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن (با تشخیص هیات مدیره انجمن صنفی)
 3. از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 اساسنامه
 4. آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضائی کشور
 5. تغییر شغل و عدمـ اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماهتبـلـیـغـات  کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق است به انجمن صنفی شرکت های مهندسی برق استان گلستان. استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.
درباره ما
 
انجمن صنفی شرکت های مهندسی برق استان گلستان © 2014 طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه